Sporet

Forrest den gamle købmand Jul. Madsen. Senere overtog sønnen Jens Madsen. Til venstre var der vaskeri.