Kastaniely

Kettingevej 61

Tidliger har det været Fattiggård, der blev revet ned og bygningen her blev opført.

Der var Alderdomshjem, Kommunekontor og Sygekassekontor frem til kommunesammenlægning i 1970, hvor det blev nedlagt.

Sygekasse kasserer Chr. Hansen og senere kom Svend Rasmussen, Musiker og skomager.

På 1. sal var der bl.a. lejlighed for hjemmesygeplejerske Ingeborg Christensen.

Der var også lokale at afholdelse af møder for byrådet og sygekassen.

Alderdomshjem og Fattiggården 1928
1949