20 Landmandsforeningen

Indhold:

1916  Vedtægter for Landmandsforeningen for Nysted og Omegn 

1931  Landmandsforeningens bankbog i FOLKEBANKEN i Nykøbing F. 

div. postkort og fotografier fra Sydsjællands Landbrugsskole, Lundby 

1941 sskrivelse vedr.  25 års jubilæum i Landmandsforeningen i Nysted 

1947  Diplom til Lars Peter Rasmussen for deltagelse i tre-årigt kursus i Fællesledelsen for unge landmænd på Lolland 

1946  timeplan vedr. ovennævnte 

1949  Bog  LOLLANDS-TUREN  

1950 billede fra Forsøgsstationen i Holeby med unge landmænd fra England på besøg 

1953  fortegnelse over formænd i foreningerne af Unge landmænd på Lolland 

1953 og 1956  Landbrugs-Tidende 

1959  L.P.Rasmussen s første beretning som formand for Landmandsforeningen 

1960-esserne div. regninger til Landmandsforeningen 

div. vedr. undervisning og oplysning om landbrug 

1960  indbydelse til L.P.Rasmussen fra A. Nielsen & Co. A/S til den årlige repræsentantskabsmiddag på Nysted Hotel 

1963  indbydelse fra Landmandsforeningen for Nysted og omegn til repræsentantmiddag på Nysted Hotel 

1963  bilag til ansøgning om tilskud til landbrugsfaglige skoler m.m. 

1965  vedr. teateraften i Landmandsforeningen 

1965  teateraften i do.  lystspil PETER OG PAT 

1966  vedr. 50 års jubilæet i Landmandsforeningen 

1966  beretning ved 50 års jubilæet i Frejlev Forsamlingshus 

1976 avisudklip vedr, 60 års jubilæet 

1988  vedr. L.P.Rasmussen s ophør som formand i 30 år 

1991  vedr.  75 års jubilæum for Landmandsforeningen 

1991  L.P.Rasmussen blev æresmedlem 

1999 planteavlsmøde i Frejlev Forsamlingshus 

1999 forslag om foreningens opløsning 

2000  vedr. konsulent Kai Nymann Eriksens død og begravelse  

nekrolog over tidl. planteavlskonsulent C, J, Benediktson 

2001  indbydelse til middag i Frejlev Forsamlingshus ved Landmandsforeningen ophør 

2001  div. vedr. ovennævnte 

artikel fra Landsbladet om  Nysted s omegn 

artikel fra  do.    om Vagn Brædder 

artikel fra do.   om  Søren Pommer Jensen 

div. fotografier fra arrangementer