Overenskomst mellem

Arbejdsgiverforeningen for land- og Skovbrug i Danmark og Landarbejderforbundet i Danmark.

1920