Kettinge Mølle

Møllen er opført i 1891 og var i brug indtil 1947.

Den blev overtaget af Kettinge Kommune i 1945 og overgik til Nysted Kommune i 1970.

Renoveret i slutningen af 1970’erne.

Kettinge Møllelaug, der blev stiftet i 1998, har overtaget ejerskabet af møllen og startet en ny renovering, der sigter mod at møllen igen skal være funktionsdygtig.

Mappe 6