22 L.M. & A.F. DLG

 • Foto af bestyrer Poul Christensen 1964
 • Foto af bestyrer Poul Christensen og Datter og hendes veninde Bodil 1964
 • Høstfest Bordplan DLG 1974
 • Brev fra advokatfirmaet Jørgen Simonsen og John Sørensen 1989
 • Høstfest sang fra DGL 1976
 • DLG sang 1974
 • DLG Referat af Kredsledelsesmøde den 28. juni 1972
 • Brev til kunder fra L.M.A.F. 1970
 • Tegning af Indladningslomme. 1968
 • Tegning af kornsiloanlæg L.M.A.F. Nysted afdeling 1963
 • Tegning af kornsiloanlæg L.M.A.F. Nysted afdeling 1964
 • Kopi af artikel fra Ny Dag om lukning af afdelinger 1971
 • Kopi af artikel fra folketidende om drastisk rationalisering1971
 • Kopi af artikel fra folketidende om LMAF nedlægger 11 afdelinger af 15. 1971
 • Kopi af håndskrevet brev fra Frede Jensen 1970
 • Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 1970
 • Referat af Hovedbestyrelsesmøde 18/6 1970
 • Tillæg til referat af 13/5 1969
 • Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 1969
 • Referat af bestyrelsesmøde den 24. april 1968
 • . Vedtægter 1968
 • Indkaldelses til forhandling om køb af Sprøjtehuset i Ny Østergade 1967
 • Referat af bestyrelsesmøde den 16.december 1967
 • Referat af bestyrelsesmøde den 29. september 1967
 • Ny lønskala for L.M.A.F. 1967
 • Cirkulære nr 42
 • Tilbud fra Nakskov Vægtfabrik 1967
 • Oversigt over afdelingernes omsætning 1967
 • Program for høstfest 1967
 • Brev til arbejdstilsynet vedr. siloanlæg 7/2 1967
 • Brev til Det danske Hedeselskab 1967
 • Brev fra advokat Steen Møller 15. juni 1966
 • Brev fra advokat Steen Møller 12 juni 1966 til Gårdejer l.p. Rasmussen
 • Mødereferat mellem L.M.A.F. og Nysted savværk 13. oktober 1966
 • Brev fra Kettinge Savværk til L.M.A.F. 14/2 1966
 • Regning fra Robert Hansen 1966
 • Brev til L.P. Rasmussen fra L.M.A.F vedr. indstilling bestyrelse 1965
 • Brev til L.P. Rasmussen fra L.M.A.F 1966
 • Brev til L.P. Rasmussen fra L.M.A.F  marts 1966
 • Brev til L.P. Rasmussen fra L.M.A.F vedr. udvidelse af siloanlæg 28/1 1966
 • Meddelelse nr. 3/1964 fra Direktoratet for arbejdstilsyn om Foreløbige regler om Trappeforhold. 1964
 • Kopi avisartikler om LMAF i Frejlev bliver nedlagt. 1966
 • Liste over L.M.A.F. afdelingers telefonnr.
 • Lolland-Falsters andels- Foderstofforening L.M.A.F. regnskab fra maj 1961 til april 1962
 • Oversigt over omsætning 1959/ 1960
 • Lov (n. 65 – 31. marts 1953) Ferie med løn
 • Vedtægter for Lolland-Falsters andels- Foderstofforening L.M.A.F 1952
 • Den nye ferielov 1953
 • Brev fra finansministeriet om udbetaling f en opsparing 1944
 • Brev til Brugsforeningerne i 21. Kreds 1936
 • Tinglysning af pantebrev 1935
 • Kvittering for udlevering af foderstoffer 1928
 • 1928
 • Regning til Frejlev Brugsforening, 21/10 1928
 • Regning til L.M.A.F. 4/10 1928
 • Regning til L.M.A.F. 14/10 1928
 • Regning 12/10 1928
 • Regning til Frejlev og omegns Forbrugsforening, Frejlev 27/12 1928
 • Regning til Frejlev Brugsforening 25/10 1928
 • Regning til Bestyrelsen for Frejlev Brugsforening 14/10 1928
 • Kontrakt mellem Lollandske Mejeriers & Andelshavers Fællesindkøb og Frejlev Brugsforening 1925
 • Overenskomst mellem Danske Landboforeningers Frøforsyning og Fællesforening for Danmarks Brugsforeninger 1917
 • Kopi af kontrakt Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fælles-indkøb 1917
 • Brev fra Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fælles-indkøb hovedbestyrelse til Brugsforeninger i Lolland-Falster Stift 17/10 1916
 • Vedtægter for Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fælles-indkøb 1916
 • Kopi af b-mellem kontrakt 1914
 • Bekræftelse på medlemskab af Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fælles-indkøb 19/10 1914
 • Ejendomsvurdering 1911
 • Brev fra Sakskøbing Skyldkreds vurderingsformand 1911
 • Bog : Lolland-Falsters andels- Foderstofforening L.M. & A.F 1901 – 1926