13 Frejlev Forsamlingshus

Ringbind nr. 13

Cafe  Nationals spisekort fra 1810

 • Pjece om handel med stærke drikke (udgivet af De samvirkende købmandsforeninger i  Danmark
 • regnskabsbog for Frejlev Forsamlingshus
 • 1885 Aktiebrev nr. 6 Forsamlingsbygningen i Frejlev
 • 1948 Andelsbevis Frejlev Forsamlingshus
 • 1885  Aktiebrev nr. 43  Forsamlingsbygningen i Frejlev
 • 1885  Aktiebrev nr. 13 ……………do. ….
 • 1885  Vedtægter  foreningen til opførelse af Forsamlingsbygning i Frejlev
 • 1885  Aktiebrev nr. 13 i Forsamlingsbygningen i Frejlev
 • 1895   Program til dilettant
 • 1897  Håndskrevet brev
 • 1899 Dilettant “Eventyr på Fodrejsen” af Hostrup , sangspil i fire akter
 • Dilettant i Teatret i Frejlev Forsamlingshus
 • Div. avisudklip vedr. 1875 og 1899
 • 1918 postkort med billede af opførelse af “Kulsoen”
 • 1910-1911 Håndskrevne vedtægter
 • 1919  Håndskrevne vedtægter
 • 1929  Aktiebrev nr.  87
 • 1917  Aktiebrev nr. 70
 • 1930  Brev fra Nysted Toldkammer
 • 1930  Lov om omsætning af stærke drikke
 • 1933  Brev fra Viggo Petersen
 • 1934 Avisudklip og sang vedr.  50 års jubilæet
 • 1940  ansøgning vedr. stillingen som vært
 • 1940 Betingelser for værten
 • 1937  overenskomst med  Kettinge Frejlev Vandværk
 • 1941 police med Østifternes Brandforsikring
 • 1953  police vedr. brandforsikring med DANMARK
 • 1941 skrivelse
 • 1944 skøde vedr. forsamlingsbygningen, Frejlev, sælger Axel Hansen, Frejlev
 • 1945 foto af dilettanter fra Frejlev Ungdomsforening
 • 1947 ansøgning af plads som garderobepasser
 • 1947 ………….do………….
 • 1947 Vedtægter og Andelsbevis i Kettinge Forsamlingshus
 • 1948 Lejekontrakt og brev fra Politimesteren i Sackjøbing
 • 1932 trykt formular fra H.O.Lludvigsens Bureau om ORDNEDE FORHOLD
 • 1949 Andelsbevis nr. 70 samt vedtægter
 • 1959  sange fra 75 års jubilæet
 • 1957 to aflyste Pantebreve til <landbostandens Sparekasse
 • 1964  andelsbevis nr. 132
 • 1968  andelsbevis nr. 09
 • 1970 aflyst pantebrev til Landbostandens Sparekasse
 • 1979  gældsbevis til Lars Peter Rasmussen, Skovbogaard
 • 1980 sang fra Dansk Røde Kors  40 års jubilæumsfest (forfattet af daværende bestyrelsesmedlem Kirsten Poder)
 • 1981 sang ved jubilæumsfesten
 • Majdagsvise i Frejlev
 • sang om Frejlevs historie
 • 1983 Billede fra Frejlev og Omegns Husholdningsforening 40 års jubilæum i Frejlev Forsamlingshus
 • 1984  kopi fra Lolland Falsters Folketidende vedr, foredrag fra 1884  af pastor Christiani
 • 1984 100 åra jubilæum menukort og sang inc.- sang til formanden Lars Peter Rasmussen
 • 1984  lykønskningsbrev fra LOKALHISTORISK ARKIV I NYSTED v. arkivleder Aage Poder
 • 1984  div. avisartikler om 100 års jubilæet
 • 1985  brev vedr. vært i forsamlingshuset
 • 1986  dokument vedr. Fogedretssag
 • 1986  inventarliste
 • 1997  aflyst pantebrev  til Kreditforeningen Danmark
 • 1985  Forpatningskontrakt
 • 1987  Forpagtningskontrakt