Kettingevej

Nr. 2

Tidligere har det været Frugtplantage

Frugtavler Armand Christensten

Nr. 4

Tidligere har Skræddermester Helge Jørgensen boet her.

Nr. 6

Altmuligmand Carsten Ottosen

Nr. 7

Dyrlæge

V. Kollat og senere overtog sønnen Børge Kollat Hansen

Nr. 10

Dyrlæge Selmer

Rideskole.

Nr. 13

Kreaturhandler Knudsen

Nr. 14

Vognmand Villy Hansen

Nr. 16

Snedkermester Hans Christensen, overtaget af

Jørgen Rasmussen

Nr. 18

Entreprenør Peter Nielsen

Senere svigersønnen Niels Jørgen Pedersen

Nr. 23

El Installatør Svend Westrup Gleie

Nr. 27

Kettinge Æg pakkeri

Motel , drevet af Anders Finn Jensen

Nr. 34

Syerske Kristine Hansen, boede tidligere Rågelundvej 15

Nr. 40

Smed

Johs. Rasmussen

Povl Olsen

Nu Torben Jørgensen

Nr. 41

Malermester Lorenzen

Lorenzen udlejede dele af ejendommen til forskellige erhverv. Skrædder, Skomager og Frisør.

Nr. 43

Bygget i 1954 af Tømremester Valdemar Andersen, til hans mor.

Nr. 45

Tømremester Valdemar Andersen, senere Arne Andersen

Nr. 49

Kreaturhandler ( 1980’erne) Chr. Frost.

Nr. 50

Murermester Anders Jørgensen

Entreprenør virksomhed

Bødker Osholm (huset er revet ned efter nedlæggelsen af banen SNNB)

Damefrisør Valborg Kristensen, forretningen blev senere overtaget af Grethe Nielsen. (huset er revet ned efter nedlæggelsen af banen SNNB)

Nr. 53

Stenhugger Valentin, kom fra Italien

Nr. 56

Handelsmand og kreaturhandler Hans Pedersen

Tømremester Søren Pedersen

Nr. 59

El Installatør Birger Gleie

På 1. sal Damefrisør Benedikte Gleie

Nr. 60

Kettinge Skole Fra 1912 og frem til 1963

Børnehaven Humlebien

Nr. 61

Fattiggård, der nedrevet.

Alderdomshjem, Kommunekontor og Sygekasse

Ældrebolig

Kastaniely

Nr. 62

Sadelmagermester H.P. Henriksen overtaget af John Pedersen

Nr. 66

Kettinge Postekspedition, Postekspeditør Laur. Hansen

Nr. 67

Murermester Johannes Hansen

Nr. 68

Entreprenør Jens Enevoldsen, der senere flyttede til Grønnegadevej.

Nr. 72

Hjulmand og Karetmager, Ringer ved kirken, Musiker Lars Rasmussen

Nr. 74

Viktualieforretning, drevet af Karen Østergaard gift med Slagter Richard Østergaard

Nr. 75

Murermester Nielsen

Nr. 76

Kettinge Elværk (jævnstrøm) byg. 1912

Bestyrer Niels Westrup Gleie

Ass. Sigurd Nielsen

Ungdomsklub

Nr. 77

Mekaniker Nielsers Auto

Niels Christensen

Nr. 78

Kettinge Centralskole byg. 1963

Kettinge Fritidscenter

Nr. 84

Malermester Aage Andersen

Ingen Foto.

Nr. 95

Vognmand og kørelærer Harald Ebbe

Nr 106

Nr. 129

Frejlev Gl. Brugs

Nr. 134

Frejlev Brugs

Nr. 136

Vestre Skole

Nr. 141

Frejlev Mølle

Nr. 153

Træskomager