24: om landbrug, svin, kvæg, heste m.m.

 • 1886   Ko koppe indpodnings attest
 • fra SN frø, regler for prøveudtagning og afregning af frø
 • 1912 og 1950  roeandele
 • 1917  Regler for Sukkerroedyrkningen til Nykøbing ‘Sukkerfabrik
 • 1919 Love for De samvirkende sukkerroedyrkerforeninger ved Sukkerfabrikken Nykøbing F.
 • 1939  fra Landbrugsministeriet regler for tilskud
 • 1939    brev fra Harry Myssen til Hedeselskabet  vedr. dræning
 • 1939  brev fra Harry Myssen til Landbrugsministeriet vedr. grundforbedring
 • 1939  brev fra Østifternes Kreditforening til Harry Myssen vedr. optagelse af lån til grundforbedring
 • 1939   brev  fra Hedeselskabet til Harry Myssen og dræningsplan
 • 1941  brev fra Landbrugsministeriet med opgørelse over grundforbedringsarbejde
 • 1942  Vedtægter for Den gensidige Hagelskade-ForsikringsForening for Lolland-Falster Stift
 • 1949   Love for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt
 • 1955  regning fra Ellegaards Maskinstation v. Ahrendt Pilemand, Døllefjelde til Skovbogaard, Frejlev
 • 1958  afregningsbog for Nysted og Omegns Ægsalgskreds  til Frederik Lang, Bostoftegaard
 • 1959  brev til roedyrkerne fra Sukkerfabrikken Nykøbing
 • 1976   vedtægter for Dansk Andels Æg
 • 1995   vejseddel fra Trifolium til L.P.Rasmussen, Eskemosevej 1, 4892  Kettinge
 • 1998  div. fra  DLF Trifolium til L.P. Rasmussen vedr. høst af Hvidkløver frø
 • 1999  program for GRØN SØNDAG på Skårupgård v- Irenee og Bjarne
 • foto af arbejdet på en gård
 • artikler om  ROE POLAKKER, der blev
 • div. billeder med heste
 • div. billeder af  Frejlev gårde fotokopieret fra bogen DANSKE GÅRDE, Maribo amt