Sadelmager Kettingevej 62

Tilbage i midt 1930 op i 40’erne boede H.P. Henriksen i nr.62. Han var sadelmager og tapetser. Skiltet på huset, var malet med gotiske bogstaver. En stemningsbeskrivelse fra tiden er, at H.P. Henriksen røg langpiber og der lugtede pragtfuld af læder, sværte og tobak hos ham. Han betrak møbler, reparerede seletøj og solgte nyt. Han solgte i hvert fald de lange kørepiske. Når der var hundeslagsmål på vejen, trådte H.P. Henriksen frem på trappestenen og slog et smæld med piskene for at skræmme hundene.  Han havde også udlejning af flag og flagstænger til festlige lejlighederne.

Mest travlt havde han i høsttiden. Bønderne brugte selvbindere trukket af heste. Selvbinderne fungerede ved, at knive skar kornet af, som lagde det sig på et sejl, af sejldug. Det kørte hele tiden rundt og bragte kornet ind i binderen, hvor negene blev til med et bindegarn omkring midten. Men disse sejl gik ustandselig i stykker, måske især i krigsårene, da man havde vanskeligt ved at forny dem. De var møre, så turen gik til sadelmageren.

Kilde: Kjeld

I marts 1961 overtog John Petersen ejendommen og forretningen og drev det frem til hans død i 1979, hvor han efterlod kone og 4 børn. Han var også udlært møbelpolstrer. Skulle der repareres betræk i biler eller helt ombetrækkes, klaret John det. Sejl til både, speciel opgave f.eks. på Ålholm, Fuglsang og ved kirker.

Ålholm åbne mere og mere op for offentligheden, og John blev tilkaldt for at lave tæppeanordninger, for at beskytte gulvene, i flere omgange. Det samme omkring Fuglsang. En af de lidt mere mindeværdige opgave, som John’s kone husker, var da alterskranken skulle have nyt betræk i Vantore Kirke. En større opgave, også fordi der var specielt ønske omkring farvevalg. Ved et tilfældig for John vendt et stykke betræk på vange, og Bum… der var den ønsket betræk farve.

I midt at 60’erne laver John og Ruth en udvidelse at forretningen. I forretningen havde de en mindre udvalg af møbler.

I midt 70’erne startede Ruth som hjemmehjælper. Forretningen lukkede ved Johns død i 1979.

Kilde: Ruth Petersen og stor tak.