78 Kettinge

 • matrikelkort over Bregninge sogn, en del af Kettinge sogn,  Musse Herred, Storstrøms Amt 
 • Kettinge-Bregninge sogne, indbyggerantal fra 1801 til 1969 
 • div. folketællinger 
 • vedr. Sofie og Thorvald Christensen 
 • kvitteringsbog vedr.  betaling til daglig pengehjælp for Thorvald Christensen  
 • efterkommertræ for Jens Ernst Hansen, Ø. Ulslev født 1851  (bl.a.  efterkommer Ester og Johannes Rasmussen, deres børn Inge og Henning, Kettinge og Frejlev) 
 • 1899  div. om Kettinge Savværk, grundlagt af møllebygger H. J. Rasmussen  
 • 1912  div. om Klokkemose Teglværk, grundlagt af gårdejer Julius Rasmussen, Klokkemosegaard, m.fl. 
 • div. om slægten på Bregndal (skrevet af Jens Dilling Hansen, som ejede gården fra1974-1981 
 • Beretning af barndommen på Sønderhavegaard, skrevet af sønnen Gunner født 1915 
 • brev fra dennes datter Kirsten Kirketerp, som har afleveret beretningen i 2006 sammen med div. fotos fra Sønderhavegård (afleveret til familien Frandsen, som nu bor på gården) 
 • avisudklip om en anden søn fra Sønderhavegaard, Hans Verner, født 1917. Denne udvandrede til Alaska. artiklen er fra 1988  
 • 1911  billede af Kettinge Ægpakkeri  
 • 1902  vedr. Kettinge Husflidsforening—-avisudklip og sangbog  
 • 1912  Katalog over Kettinge-Bregninge sognebogsamling  
 • 1922  billede af “ Fuglevamg”  samt familiebillede  
 • 1922  købmand Julius Madsen byggede og etablerede Kettinge Købmandsforretning 
 • div. billeder derfra  
 • 1923  brev til Bregninge sogns beboere  
 • 1928  billeder af Christiansminde 
 • 1923  håndskrevet slutseddel  
 • 1928  brev fra Amtmanden vedr. beskikkelse af Lars Jensen til sognefoged 
 • 1928  rapport fra Saxkøbing Poæiti vedr. fodermesteren på Christiansminde fundet død 
 • 1939  billede af sognerådet i Kettinge Bregninge 
 • 1944  Love for Kettinge-Bregninge sogns Rentemodtagerforening  
 • 1946 møde om gadebelysning i Kettinge og Rågelunde 
 • 1953  fodboldhold i Kettinge Boldklub 
 • 1954  historie om røveri i Jylland, fortalt af Mogens Rasmussen, Rågelunde  
 • 1912 –1954  div. om Kettinge Elektricitetsværk 
 • 1961  artikel om materialer til motorvejen 
 • 1963  billeder af bødker Osholms hus og billede af vejen over baneskinnerne inden nedlæggelse af Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen 
 • 1972  div. om nystartet hal-forening 
 • 1975  røveri på Kettinge Poatekspedition 
 • 1977  div. vedr. Kettinge-Frejlev Vandværk 
 • billede taget ved “Ellekær” i Kettinge 
 • 1978  skøde vedr. gårdejer Emil Olsen, Kettinge “Ellekær” 
 • 1989  billede af Kettinge Alderdomshjem, senere “Kastaniely” 
 • 1991  ægteparret Martha og Sigurd Nielsen, Kettingevej 82 har Atombryllup (75 år) 
 • 2011-2015  div. vedr. Kettinge Betonvarefabrik og interwiev med direktøren Leif Skjoldby  
 • 1995  købmand Alice Skov, Grønnegade Købmandsforretning 
 • 1999  indvielse af Nysted Biogas  – Kettinge Fjernvarme. (De første fik varme fra 1997 
 • 2003  beretning om livet i Kettinge i 1930-1940 erne, skrevet af Kjeld Andersen (søn af tømrermester Arne Andersen og hustru Dagm