23 : D.A.G. D.L.G. og L.M.A.F. mm.

 • 1920-1930 div. regninger
 • 1916 Love vor Dansk Andels Gødningsforretning
 • 1947 Love fir Dansk Andels Kulforretning
 • 1958 Vedtægter for Dansk Andels Cementfabrik
 • 1959   brev fra do. til Frejlev Brugsforening
 • 1961  fra Dansk Andels Gødningsforretning modtaget til Frejlev Mejeri  lokalforening (medlemsfortegnelse mm)
 • 1964  Andelsbevis fra do. til Frejlev Brugsforening
 • 1965  brev fra Lolland Falsters Andels Foderstofforening LMAF til L. P. Rasmussen
 • 1969   Andelsbevis fra Ringsted Andels Fjerkræslagteri til Harry Myssen, Nørrevang
 • 1970   vedtægter for Dansk Landbrugs Grovvareselskab samt program for D.A.G. filmen SLÆGTSGAARDEN
 • 1971  Vedtægter og regnskab fra Dansk Andels Gødningsforretning
 • 1971   brev fra Dansk Andels Grovvareselskab til Frejlev Mejeris lokalforening
 • 1971  notat vedr. Frejlev mejeri lokalforenings optagelse i Dansk Landbrugs Grovvareselskab DLG
 • 1972  Kontoudskrift til do,  …………………………… fra do.
 • 1972  vedr. DAG Frejlev lokalkreds OPHØR , brev til Skatterådet samt opgørelse fra advokat Steen Møller, Nysted