19 KETTINGE BREGNINGE HUSMANDSSSFORENING 

Programmer  til teaterforestillinger: Skæ mysler Turneen  samt Pigernes Jens eller Soldatens glade liv. 

Program til teaterforestilling: Synnøve Solbakke  

Afslutningstale ved et husholdningskursus 

1878  bladet NORDISK MØNSTER TIDENDE 

1921  Husmandsskolens elevmøde 

1915  Undervisningsplan for Kærehave landbrugs- og husholdningsskole ved Ringsted 

1921  Odense Højskoleforenings Grundlovsfest i Aalykkeskoven 

1924  Plakat ved Planteavls- og Produktudstillingen i Nykøbing F.  Lollands Frugtplantage diplom af 1.klasse for frugt 

1926  Medlemsblad for HUSMANDSHJEMMET 

1925  regning fra Lollandske Mejeriers og Andelshaveres Fællesindkøb 

1927  Regning fra Lolland-Falsters Andels Foderstofforening 

1929  fra elevmøde på Fyns Stifts Husmandsskole 

1931 sange fra de samv. loll.-falsst. Husmandsforeningers 25 års jubilæum —og 1922 fra Husmandsskolens elevmøde 

1933  fra Fyns Stifts Husmandsskoles jubilæumsfest 

1934  <lolland-Falsters Venstreblad med artikel om  Lolland-Falsterske Husnænds Sendemandsmøde i Nykøbing F. 

1950 Div. avisartikler om 4 H arbejdet 

1956  De samvirkende Lolland.falsterske Husmandsforeninger 1906-1956 

1956  Vejledning i Dyrkning af køkkenurter 

1956  siv. vedr. Husmandsforeningerne 

1959  ansøgning om tilskud til Husmandsforeningens ungdomsudvalg til Kettinge Bregninge Kommune—afslået 

1957  brev fra Landbostandens Sparekasse vedr. Sparebudene 

1957  Ungdomskonkurrence vedr. dyrkning af have- og markafgrøder 

1956  kvittering for pløjning af ungdomshaven Johannes Pedersen, Frejlev Enghave 

1958 notesbog vedr. ungdomsarbejdet 

1959  regning fra købmand Julius Madsen, Kettinge samt sang af “Onkel” 

1959  håndskrevne opskrifter på KNAS OG GODTER