Birkevænget/Nyvej

Nr. 12

Skomager, Fut skomager, Albert Jensen

Nyvej

Nr. 10

Mælkehandler, Johan Jensen

Nr. 19

Slagter, Hans Severinsen og senere sønnen Gert Severinsen